Петър Торнев
Петър Торнев e Управляващ директор на Технологичния център на Аксенчър в България. Работи в IT сферата близо 20 години. Зaвършил е “Компютърни системи и технологии“ в Технически Университет - Варна. Става възпитаник на Harvard Business School, след като завършва програмата за Leadership Development през 2015 г. През 2020 г. завършва EMBA в Американския Университет в България. Член е на УС на AIBEST. Aктивно се занимава с трансформация и усъвършенстване на лидерския потенциал и образование в България. Допринася за развитието на стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн тръговията, мениджмънта, както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите.
Петър Торнев
Петър Торнев e Управляващ директор на Технологичния център на Аксенчър в България. Работи в IT сферата близо 20 години. Зaвършил е “Компютърни системи и технологии“ в Технически Университет - Варна. Става възпитаник на Harvard Business School, след като завършва програмата за Leadership Development през 2015 г. През 2020 г. завършва EMBA в Американския Университет в България. Член е на УС на AIBEST. Aктивно се занимава с трансформация и усъвършенстване на лидерския потенциал и образование в България. Допринася за развитието на стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн тръговията, мениджмънта, както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите.