Тотка Спасова
Тотка Спасова е световно признат лидер и бизнес стратег в сферата на организирането на събития и откриването и оказването на подкрепа на таланти. През последните 3 години е оглавявала „Success Resources" за Великобритания, най-голямата компания за организиране на семинари в света, която е била отговорна за 8-цифрените цели за годишните приходи. Тя е ръководила и развивала дейността на компанията, взимайки най-важните стратегически и оперативни решения. Тотка подпомага и консултира компании за семинари в световен мащаб, както и оратори за това как да изградят работеща инфраструктура за своя бизнес, увеличавайки приходите и рентабилността си, докато прилагат най-новите маркетингови стратегии. Нейните лидерски умения съчетават стратегическо мислене на високо ниво и силни организаторски умения, съчетани с разбиране на истинските дарби на всеки човек. През 2019 г. тя печели Global Woman Award за лидерство във Великобритания.