Проф. д-р Миглена Темелкова

Проф. д-р Миглена Темелкова е първата жена, избрана за ректор в историята на Висше училище по телекомуникации и пощи.

Проф. д-р Миглена Темелкова е завършила финанси в Икономически университет – Варна и право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий". Специализирала е „Международно търговско право и международен бизнес" в Свищовска академия „Димитър Ценов" и „Лидерство" в университета „Джордж Таун" – Вашингтон.

През 2017 година разработва собствена методика за обучение и изграждане на дигитални лидери – Smart leadership, по която до момента са обучени над 150 студента.

Автор е на над 80 публикации на български, английски, немски и руски език в областта на контролинга, дигиталното лидерството, адитивното производство и кибер-физичните производствени системи.