Стан Даулов
Сертифициран Franklin Covey фасилитатор и сертифициран Life Coach, професионалист в областта, с над 10 години опит в сферата на коучинга, обученията и личното развитие. Провежда тренинг програми за професионалисти от Европа, Северна Америка и Азия. Фокусът му е върху теми като: лидерство, лична ефективност, комуникация, продажби, водене на преговори. В личната си коучинг практика, помага на хора от цял свят да развиват себе си, да трансформират мисленето си и да преодоляват препятствия както на работа, така и в личния живот. https://www.standaulov.com/
Стан Даулов
Сертифициран Franklin Covey фасилитатор и сертифициран Life Coach, професионалист в областта, с над 10 години опит в сферата на коучинга, обученията и личното развитие. Провежда тренинг програми за професионалисти от Европа, Северна Америка и Азия. Фокусът му е върху теми като: лидерство, лична ефективност, комуникация, продажби, водене на преговори. В личната си коучинг практика, помага на хора от цял свят да развиват себе си, да трансформират мисленето си и да преодоляват препятствия както на работа, така и в личния живот. https://www.standaulov.com/