Д-р Антонина Кардашева
Д-р Антонина Кардашева е професионалист в сферата на психологията, психодиагностиката и психотерапията. Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. Автор на методи за изследване и прилагане на Емоционалната интелигентност в практиката. Съавтор на първия български метод KREIS за изследване на Емоционална интелигентност. Тя е Национален координатор за България към Световното общество по Емоционална интелигентност - Ню Йорк, САЩ (ISEI) и е една от световните изследователи в Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue). https://drantoninakardasheva.com/
Д-р Антонина Кардашева
Д-р Антонина Кардашева е професионалист в сферата на психологията, психодиагностиката и психотерапията. Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. Автор на методи за изследване и прилагане на Емоционалната интелигентност в практиката. Съавтор на първия български метод KREIS за изследване на Емоционална интелигентност. Тя е Национален координатор за България към Световното общество по Емоционална интелигентност - Ню Йорк, САЩ (ISEI) и е една от световните изследователи в Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue). https://drantoninakardasheva.com/