Анна Влаева
Специалист и консултант по ранно детско развитие, магистър-логопед по програма „Комуникативни нарушения на развитието", сертифициран обучител по световно известните програми на д-р Томас Гордън, автор на множество статии, семинари и курсове свързани с възпитанието, поведението и развитието на децата.
Анна Влаева
Специалист и консултант по ранно детско развитие, магистър-логопед по програма „Комуникативни нарушения на развитието", сертифициран обучител по световно известните програми на д-р Томас Гордън, автор на множество статии, семинари и курсове свързани с възпитанието, поведението и развитието на децата.