Росен Живков

Росен Живков е управител на Абилитикс, където в момента ръководи развитието на продукта Skillie (https://skillie.ai– HR платформа, базирана на ChatGPT. От началото на 2023 работи по имплементация и в няколко български организации на теми:

Как с ChatGPT да подобрим обученията и начина на усвояване на умения

Как да оптимизираме процеса по наемане на служители с AI

Как с GenerativeAI да геймифицираме кариерното развитие на служителите си

Росен е разработвал проекти за фирми като Coca-Cola HBC, Пощенска Банка, The Coca-Cola Company, Louis Vuitton, British Telecom и други.

Разпознат от Forbes в 30 under 30, бивш Microsoft Certified Trainer и ex-developer.

Росен Живков

Росен Живков е управител на Абилитикс, където в момента ръководи развитието на продукта Skillie (https://skillie.ai– HR платформа, базирана на ChatGPT. От началото на 2023 работи по имплементация и в няколко български организации на теми:

Как с ChatGPT да подобрим обученията и начина на усвояване на умения

Как да оптимизираме процеса по наемане на служители с AI

Как с GenerativeAI да геймифицираме кариерното развитие на служителите си

Росен е разработвал проекти за фирми като Coca-Cola HBC, Пощенска Банка, The Coca-Cola Company, Louis Vuitton, British Telecom и други.

Разпознат от Forbes в 30 under 30, бивш Microsoft Certified Trainer и ex-developer.