Доц. д-р Мартин Захариев
старши правен експерт към фондация „Право и интернет", специалист - изкуствения интелект в правната сфера, ръководител на практиката по право на интелектуалната собственост в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко."
Доц. д-р Мартин Захариев
старши правен експерт към фондация „Право и интернет", специалист - изкуствения интелект в правната сфера, ръководител на практиката по право на интелектуалната собственост в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко."