Георги Първанов
Георги К. Първанов има 28 години управленски опит в областта на човешките ресурси в компании като: McDonalds, Societe Generale Bank и US Embassy Sofia/US Peace Corps. Той е Изпълнителен Директор на водещата регионална HR компания Cteam, Председател на контролната комисия на БАУХ, член на борда на Българската конфедерация по заетостта, партньор в Bulgaria Wants you, ментор е в Teenovator, адвайзър в Pleggi, 13mari и Разкажи ми.
Георги Първанов
Георги К. Първанов има 28 години управленски опит в областта на човешките ресурси в компании като: McDonalds, Societe Generale Bank и US Embassy Sofia/US Peace Corps. Той е Изпълнителен Директор на водещата регионална HR компания Cteam, Председател на контролната комисия на БАУХ, член на борда на Българската конфедерация по заетостта, партньор в Bulgaria Wants you, ментор е в Teenovator, адвайзър в Pleggi, 13mari и Разкажи ми.